Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, dlatego akceptując Regulamin podczas procesu rejestracji Użytkownik zgadza się również na poniższe zasady oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przedstawione poniżej zasady obowiązują wszystkich Użytkowników zarejestrowanych. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu (z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie).

2. Właścicielem portalu życzliwi.pl jest Mediatrack s.c. Dewońska 9/3 Kielce 25-637. Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Zasady ochrony prywatności określają procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w bazie danych Serwisu życzliwi.pl. Użytkownik powinien być świadomy, że dane osobowe wpisane przez niego w serwisie w celu skorzystania z Usług będą podane do publicznej wiadomości. W przypadku braku akceptacji poniższych zasad prosimy o niekorzystanie z serwisu życzliwi.pl.

3. Jak pozyskujemy informacje?

3.1. Podczas Twojej rejestracji, w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • Jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID). W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora e-mail;
 • Jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email;
 • Jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem Twojego adresu email: imię, nazwisko adres e-mail, numer telefonu oraz miejscowość. 

Podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z usług serwisu życzliwi.pl w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

3.2. Kiedy korzystasz z naszego Serwisu, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

 • Dane o urządzeniu, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz.
 • Informacje o lokalizacji W zależności od ustawień prywatności Twojego urządzenia automatycznie zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Twojej aktualnej lokalizacji. Do określenia lokalizacji wykorzystujemy różne technologie, w tym adres IP, GPS, punkty dostępu Wi-Fi i stacje telefonii komórkowej. Dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na wyświetlanie i przeglądanie przedmiotów wystawionych do sprzedaży w Twoim sąsiedztwie oraz ułatwiają Ci sprzedaż przedmiotów w Twojej okolicy.
 • Dane dotyczące logowania Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.
 • Dane o aktywności w Serwisie Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery reklamowe, w które kliknąłeś, Twoje interakcje z takimi reklamami i listami produktowymi, czas trwania Twojej wizyty, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje naszego Serwisu.
 • Dane dotyczące opinii Gromadzimy informacje pochodzące z wystawianych przez Ciebie opinii, które otrzymałeś od Zlecających, w celu badania satysfakcji Użytkowników z realizowanych przez Wykonawców usług oraz zapewnienia najwyższego poziomu realizacji zleceń, weryfikacji działań i zachowań niepożądanych i umożliwienia podejmowania przez nas w tym zakresie odpowiednich działań zmierzających do narzucenia wysokich standardów świadczonych w ramach Serwisu usług.
 • Cookies Serwis życzliwi.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), udostępnienia niektórych treści i funkcji portalu, lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, dostarczania Ci odpowiednich reklam. Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies.  Skutkiem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu.

4. Niektóre dane pozyskujemy od osób trzecich i z publicznie dostępnych źródeł, takich jak wymienione poniżej:

 • informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google
 • dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji, jak np. podmioty budujące bazy potencjalnych kontrahentów oraz publicznie dostępne rejestry (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • innych Użytkowników Serwisu, w zakresie w jakim prowadzą oni z nami korespondencję dotyczącą naszych Usług lub transakcji, które z nimi prowadziłeś (np., informacje dotyczące potencjalnych oszustw).

5.  Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Serwis, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Leroy Merlin danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

6. Prawo sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.

7. Skarga do organu nadzorczego

Masz  prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Serwis życzliwi.pl danych osobowych. Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Dlatego bardzo prosimy o kontakt za Formularza Kontaktowego lub mailowo na adres: kontakt@zyczliwi.pl

8. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub naszego Serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.